Onze dienstverlening en kosten

Onze dienstverlening is ‘standaard’ al helemaal compleet, onderstaande is al volledig inbegrepen bij onze tarieven:

 •   • Zorgvuldige werving en selectie van au pair en gastgezin
 •   • Intakegesprek gastgezin
 •   • Intakegesprek au pair
 •   • Verzamelen gegevens en indienen aanvraag bij de IND
 •   • Controleren verplichte ‘au pair overeenkomst’, inclusief ‘dagindeling’
 •   • Afspraak bij de Filipijnse ambassade in Den Haag om de overeenkomst te ondertekenen
 •   • Het begeleiden van de au pair in de Filipijnen om de nodige administratieve stappen te ondernemen en haar MVV (Visum) te ontvangen
 •   • In geval van nood staan wij dag en nacht voor u en uw au pair klaar
 •   • Handelingen conform meld- en administratieplicht van ons als erkend referent.

Nadat uw au pair in Nederland arriveert:

 •   • Culturele uitstapjes conform wettelijk verplichte culturele doelstelling
 •   • Begeleiden administratieve processen Nederland, zoals in- en uitschrijving BRP, Ambassade, aanvragen bankrekening, zorgtoeslag etc
 •   • Een huisbezoek van Complete Au Pair bij uw gastgezin
 •   • Zorg gedurende het traject voor uw au pair en u als gastgezin
 •   • In geval van nood staan wij dag en nacht voor u en uw au pair klaar
 •   • Handelingen conform meld- en administratieplicht

Als wij u gematched hebben met een au pair, dan gelden ook onze unieke garanties:

 •   • ‘No cure no pay’ garantie: wij garanderen dat uw au pair goedkeuring ontvangt van de IND, haar Visum ontvangt bij de ambassade en daadwerkelijk in Nederland arriveert. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan matchen wij u met een nieuwe au pair en vergoeden wij hierbij de ‘bijkomende kosten(!).
 •   • Maximale ‘bijkomende kosten’ garantie voor de kosten die u/uw au pair maakt om naar Nederland te komen, zoals aanvraag bij de IND, het visum, alle benodigde documenten, reis- en verblijfkosten, vliegticket, speciale au pair verzekering.
 •   • ‘No mismatch’ garantie geldig gedurende de eerste drie weken als uw au pair uw gezin verlaat of als er onverhoopt geen goede ‘match’ is: wij matchen u met een nieuwe au pair en zorgen dat zij naar Nederland komt. Geldt niet voor de bijkomende kosten, die worden alleen vergoed indien verhaalbaar op een volgend gastgezin, tot maximaal 50 %.
 •   • Unieke ‘Full year au pair’ garantie – voor als uw au pair gedurende het jaar voortijdig uw gezin verlaat: 100 % korting op uw volgende au pair, naar tijdsrato van resterende maanden te berekenen. Geldt niet voor de bijkomende kosten, die worden alleen vergoed indien verhaalbaar op een volgend gastgezin, tot maximaal 50 %.

Voor de exacte voorwaarden verwijzen wij u graag naar onze Algemene Voorwaarden, die wij u zullen toesturen.

Kosten

 •   • Wij berekenen een tarief voor onze dienstverlening tot en met het indienen van de aanvraag bij de IND van € 2.330 – dit tarief geldt voor een au pair die u zelf gevonden heeft en is exclusief bovengenoemde garanties. Als er sprake is van een ‘rematch’ dan geldt een gereduceerd tarief van € 1.000 indien dit een van onze au pairs betreft of € 1.350 indien de au pair via een ander bureau au pair is
 •   • Als wij u matchen met een au pair dan komt hier nog € 1.000 bij en is dan inclusief bovengenoemde garanties.
 •   • Voor de periode dat uw au pair in Nederland verblijft en wij onze dienstverlening uitvoeren berekenen wij € 47,50 per maand (in totaal € 570 als zij een heel jaar in Nederland verblijft). Dit bedrag wordt op voorschotbasis in rekening gebracht voordat de aanvraag wordt ingediend. Mocht uw au pair al eerder uw gezin verlaten dan wordt het teveel betaalde bedrag aan u teruggestort.
 • Kortingsregeling: als u zelf alle administratieve stappen in Nederland regelt binnen gestelde termijnen, dan krijgt u € 215 ‘cashback’-korting. De exacte voorwaarden kunnen wij u op verzoek toesturen, als u overweegt hiervan gebruik te maken (advies is dat alleen ervaren gastgezinnen hiervan gebruik maken).

Het intakegesprek met u als gastgezin en de au pair is te allen tijde 100 % gratis en vrijblijvend. Wij rekenen hier geen kosten voor en u zit pas ‘ergens aan vast’ als u definitief besluit de au pair uit te nodigen.

Optionele diensten (hier hoeft u pas over te beslissen zodra de aanvraag door de IND is goedgekeurd)​:

 •   • Airport pickup of return is mogelijk voor € 125 per keer (alleen tussen 10:00 en 22:00) + € 0,45/km reisafstand van Schiphol naar uw woning

Genoemde tarieven zijn inclusief btw, exclusief bijkomende kosten (zie onder voor toelichting over de bijkomende kosten)

Bijkomende kosten

 •   • Leges IND € 350 (bedrag geldt vanaf 1 januari 2023)
 •   • Ondertekenen en versturen au pair contract Filipijnse Ambassade Den Haag € 22,50 voor de ambassade en € 55 voor UPS
 •   • Zakgeld au pair € 340 per maand
 •   • Kosten in Nederland voor TBC onderzoek, eventueel een mobiele telefoon, simkaart met € 10 beltegoed, inschrijven BRP, Filipijnse Ambassade – in totaal ca. € 150
 •   • Reiskosten (vliegticket) van uw au pair naar Nederland en weer naar de Filipijnen
 •   • Kost en inwoning van uw au pair
 •   • De premie voor een au pair verzekering ca € 461 – € 540 per jaar. Deze stellen wij verplicht, omdat bepaalde kosten (medische kosten, buitengewone kosten, aansprakelijkheid) erg hoog kunnen oplopen en zonder verzekering volledig voor uw rekening komen, of voor de au pair (die deze kosten niet zelf zal kunnen dragen). Deze verzekering sluiten wij graag kosteloos voor u af, omdat wij achter deze verzekering staan en deze graag promoten.
 •   • Optioneel: sommige gastgezinnen kiezen er voor een taalcursus Nederlands aan te bieden. Wij adviseren u dit alleen te doen als u zelf van mening bent dat dit van toegevoegde waarde is en als uw au pair zelf werkelijk gemotiveerd is de cursus te volgen.
 •   • Optioneel: als u iets extra’s voor uw au pair wilt doen, dan kunt u overwegen om een ‘Weekend vrij’ treinabonnement á ca € 35 per maand te verstrekken. Hiermee kan zij in het weekend vrij reizen met de trein en krijgt zij 40 % korting buiten spitstijden.

Als een au pair een volledig jaar bij uw gezin verblijft dan zijn de totale kosten tussen de ca. € 7.656 per jaar (gemiddeld € 638 per maand) en € 11.695 per jaar (gemiddeld € 975 per maand). De hoogte is afhankelijk van diverse factoren, zoals de dienstverlening die u van ons wenst, waar uw au pair vandaan reist, waar zij na afloop van het jaar weer naar toe reist, of u nog extra’s voor uw au pair wenst te betalen, hoeveel zakgeld u betaalt, et cetera.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief kost en inwoning. Hoewel de genoemde bedragen van bijkomende kosten een goede indicatie zijn, kunnen hier geen rechten aan ontleend worden. Wij sturen u graag een rekenmodel in Excel toe, waarmee u de kosten voor uw individuele wensen kunt berekenen.