Wat is een au pair en het culturele uitwisselingsprogramma?

Wat is en waarom een au pair

Een au pair is een vrouw* van tussen de 18 en 25 jaar oud, die in het kader van culturele uitwisseling aan een Nederlands gastgezin als volwaardig gezinslid gaat deelnemen. Bij Complete Au Pair is de au pair altijd afkomstig uit de Filipijnen. Filipijnse au pairs staan bekend om hun uiterst lieve, verantwoordelijke, bescheiden, betrouwbare en zorgzame karakter.

Het gastgezin en de au pair worden door deelname een geweldige ervaring rijker. Zo draagt het gastgezin bij aan het goede doel om de au pair de kans te geven het bijzondere Nederland en de Nederlandse cultuur te ervaren. Het gastgezin maakt kennis met de bijzonder liefdevolle en zorgzame Filipijnse cultuur die de au pair met zich mee brengt, wat doorgaans ervaren wordt als een uitstekende aanvulling op het gezin met een zeer positieve invloed op het gehele gezinsleven.

Ter compensatie voor de faciliteiten** die het gastgezin biedt, draagt de au pair bij aan taken binnen het gezin. Hier worden van te voren contractuele afspraken over gemaakt. De tijdsbesteding aan deze taken is maximaal 30 uur per week, verdeeld over maximaal 5 dagen per week en maximaal 8 uur per dag (waarvan maximaal 3 avonden). De taken zijn bijvoorbeeld lichte huishoudelijke werkzaamheden zoals stofzuigen, opruimen, koken, of de hond uit laten. Ook is een au pair uitstekend geschikt om op kinderen te passen of bijvoorbeeld naar school te brengen. Bij seniore gastgezinnen is de au pair een uitstekend gezelschap en assistentie voor lichte huishoudelijke werkzaamheden, zoals lichte boodschappen doen, opruimen, eten bereiden, et cetera. Een au pair mag geen zwaardere taken doen, zoals het dweilen van grote oppervlakken, de badkamer reinigen of zware boodschappen dragen. Conform regelgeving mag een au pair geen taken verrichten voor mensen die een of meer bijzondere zorg nodig hebben, die een specifieke vaardigheid vereisen.

*Een au pair kan zowel een man als vrouw zijn, de keuze hiertoe is aan het gastgezin. Omdat er doorgaans een vrouwelijke au pair wordt gekozen, wordt er in onze teksten uitgegaan van een vrouwelijke au pair.

**De faciliteiten die het gastgezin biedt zijn de kosten om de au pair naar Nederland te kunnen uitnodigen, reiskosten voor de au pair, verzekeringen voor de au pair, de kosten van het culturele uitwisselingsprogramma, kost en inwoning voor de au pair en tussen de € 300 en € 340 per maand aan zakgeld.

Vraag direct een kennismakingsgesprek aan!

Wat is het culturele uitwisselingsprogramma

Door een au pair uit te nodigen nemen uw gastgezin en uw au pair deel aan het ‘culturele uitwisselingsprogramma’ van Complete Au Pair. Het uitwisselingsprogramma heeft als wettelijk verplichte doelstelling ‘culturele uitwisseling’, hetgeen betekent dat de taken die uw au pair zal verrichten binnen uw gezin geen doel op zich mogen zijn.

Het uitwisselingsprogramma van Complete Au Pair is goedgekeurd door de IND (de Immigratie en Naturalisatiedienst, onderdeel van Ministerie van Veiligheid en Justitie) en voldoet aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Voornamelijk de Vreemdelingenwet is van toepassing, waaruit diverse verplichtingen gelden, zoals onze zorgplicht naar de au pair en de culturele doelstelling van het uitwisselingsprogramma.

Het uitwisselingsprogramma bestaat uit onderstaande werkzaamheden, waarvan een aantal naar uw wens door ons of uzelf kunnen worden uitgevoerd:

In de oriëntatiefase:

 • Intakegesprek gastgezin
 • Strikte wervingsprocedure inclusief sollicitatiegesprek van au pair
 • Zorgvuldige selectieprocedure voor uw specifieke gastgezin
 • Kennismaking & voorstellen van de au pair

Na uw akkoord op de voorgestelde au pair en / of onze dienstverlening:

 • Verzamelen gegevens en indienen aanvraag bij de IND
 • Opstellen en versturen van de wettelijk verplichte ‘au pair overeenkomst’, inclusief ‘dagindeling’
 • Begeleiden au pair benodigde documenten inclusief legalisaties
 • Voorbereiding van uw au pair op de Nederlandse taal en cultuur
 • Voorbereiding van uw au pair op de werkzaamheden bij uw gezin
 • Voorbereiding van uw au pair op de visumaanvraag en verplichte CFS seminar
 • Administratieve afhandeling bijkomende handelingen en kosten in het land van herkomst
 • Afsluiten speciale au pair verzekering
 • Afstemmen reis naar Nederland en het boeken vliegticket

Zodra uw au pair in Nederland arriveert:

 • Ontvangst van uw au pair op het vliegveld inclusief vervoer naar uw gezin
 • Verstrekken Android Telefoon
 • Culturele uitstapjes voor uw au pair. Een cursus Nederlandse taal is hierdoor niet nodig (zonder deze uitstapjes is een cursus vaak verplicht, uw

besparing is hierdoor circa € 350)

 • Begeleiding administratieve processen Nederland, zoals in- en uitschrijving BRP, Ambassade, aanvragen bankrekening, zorgtoeslag etc
 • Huisbezoek eenmaal van Complete Au Pair bij uw gastgezin
 • Regelmatige contactmomenten op initiatief van Complete Au Pair
 • Zorg gedurende het traject op initiatief van uw au pair of uw gastgezin
 • In geval van nood staan wij dag en nacht voor u en uw au pair klaar
 • Bij afloop van het jaar: omboeken vliegticket
 • Na afloop: vervoer van uw au pair naar het vliegveld
 • Handelingen conform meld- en administratieplicht
 • Het controleren van het naleven van de regels en actie ondernemen indien regels overtreden worden, of als er zich een noodsituatie voordoet.

Mocht u nog bijzondere wensen of aandachtspunten hebben, dan zijn deze uiteraard met ons bespreekbaar.